“Al centre de la plaça Robson hi ha un Laberint dibuixat. La plaça és més que un lloc d’estada un lloc de pas, i es veu que cada dissabte hi ha gent manifestant-se, venent quadres o fent algun tipus de performance.” – Robson Square Labyrinth – Vancouver

This entry was posted in City of Labyrinths, Serendipity and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Human Calendar